Firmy, wykorzystujące do rozliczeń ze swoimi Klientami polecenie zapłaty powinny zwrocić uwagę na wprowadzane z dniem 24.10.2012 zminay w funkcjonowaniu tej formy rozliczeń. Poniżej znajdą Państwo opis zmian, które zostaja wprowadzone.

1.     Zgodnie z wymaganiami UUP, z dniem 24 października 2012 r. ulegną zmianie określenia stron uczestniczących w rozliczeniu polecenia zapłaty. Dotychczasowa nazwa „dłużnik” zostanie zmieniona na „płatnik”, natomiast nazwa „wierzyciel” na „odbiorca”. Zmiana nazewnictwa, powinna być wprowadzona w komunikacji dla Klientów jak i drukach zgody na rozliczenie w drodze polecenia zapłaty. Dopuszcza się wykorzystywanie – do wyczerpania posiadanych zapasów - drukow zawierających poprzednie nazewnictwo.

Formularze w nowym standardzie sa dostępne TUTAJ.

2.   Z dniem 24 października 2012 roku zostaną zniesione limity pojedynczych kwot transakcji tj. równowartość 50 tys. EUR w odniesieniu do osób prawnych i 1 tys. EUR w odniesieniu do konsumentów, co oznacza, że po stronie Banku lub odbiorcy nie będzie konieczności dzielenia kwot transakcji PZ.


3.   Wprowadzono nowe zasady weryfikacji elementów zgody na stosowanie polecenia zapłaty

Począwszy od dnia 24 października 2012 r. zostaną wprowadzone między bankami nowe zasady weryfikacji elementów zgody na stosowanie polecenia zapłaty, mające wyeliminować problemy związane z niezgodnością danych adresowych płatnika (dłużnika) na zgodach z danymi zarejestrowanymi przy otwarciu rachunków bankowych. Bank płatnika (dłużnika), po otrzymaniu zgody/cofnięcia zgody, weryfikować będzie:

  • unikatowy identyfikator odbiorcy (wierzyciela), tj. numer NIP albo NIW, w przypadku, gdy odbiorca nie posiada numeru NIP,
  • numer rachunku płatnika (dłużnika), podawany w standardzie NRB,
  • unikatowy identyfikator płatności (IDP), ustalony pomiędzy odbiorcą a płatnikiem,
  • zgodność podpisu płatnika (dłużnika) zawartego w treści zgody w formie papierowej albo prawidłowość autoryzacji zgody (jeżeli bank płatnika udostępnia możliwość składania zgód w formie elektronicznej).

Nazwa i adres płatnika (dłużnika) nie są danymi weryfikowanymi przez banki lecz podanie danych właściciela rachunku może być wymagane przez niektóre banki. Ułatwia to identyfikację właściciela rachunku.

4.   Weryfikacja elementów polecenia zapłaty

Ujednolicono dla wszystkich banków zasady dotyczące realizacji obciążeń w drodze polecenia zapłaty, tj. określono podstawowe elementy, których zgodność musi zweryfikować bank płatnika (dłużnika) przed realizacją polecenia zapłaty wysłanego ze strony banku odbiorcy (wierzyciela).

Te elementy to:

  • unikatowy identyfikator odbiorcy (wierzyciela), tj. numer NIP albo NIW, w przypadku, gdy odbiorca nie posiada numeru NIP,
  • unikatowy identyfikator płatnika (dłużnika), tj. numer rachunku płatnika,
  • unikatowy identyfikator płatności (IDP), ustalony pomiędzy odbiorcą a płatnikiem.

Udzielenie zgody oraz zgodność wszystkich ww. danych (pomiędzy zgodą a transakcją polecenia zapłaty wysłaną ze strony banku odbiorcy (wierzyciela) do banku płatnika (dłużnika)) będzie jednoznaczną podstawą do obciążenia rachunku płatnika kwotą transakcji wnioskowaną przez odbiorcę (wierzyciela).

5.   Zmiana terminu w którym płatnik może zarządać zwrotu pobranej kwoty ulega zmianie. W relacji do platników będących osobami fizycznymi termin uległ wydłużeniu z 30 dni kalendarzowych do 8 tygodni, tj. 56 dni kalendarzowych od dnia dokonania obciążenia rachunku płatniczego płatnika.

Jednocześnie bez zmian pozostanie przysługujący pozostałym płatnikom termin zwrotu środków zrealizowanych poleceń zapłaty, wynoszący 5 dni roboczych.

6.   Zostanie wprowadzona nowa możliwość odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty przez płatnika. Płatnik otrzymał możliwość zgłoszenia w swoim banku czasowej „blokady” na realizację polecenia zapłaty. Odwołanie takie nie będzie wymagało podania przyczyny i nie będzie równoznaczne z cofnięciem zgody. Będzie ono oznaczało dla Państwa, że płatnik czasowo zawiesił możliwość realizacji jednego lub wielu przyszłych poleceń zapłaty. Odmowa realizacji z uwagi na złożenie zlecenia odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty będzie wskazana dedykowanym kodem odpowiedzi, który otrzymaja Państwo ze swojego banku.

7.   Rozszerzenie listy kodów przekazywanych w odpowiedzi na transakcje polecenia zapłaty

Aktualizacji ulega lista kodów statusu polecenia zapłaty przekazywanych odbiorcy przez jego bank. Wprowadzony zostanie nowy kod 10, dotyczący odwołania przyszłego polecenia zapłaty oraz kod 09 dla odmowy polecenia zapłaty w związku z wycofaniem zgody przez płatnika. Usunięte natomiast zostaną kody:

  • 04 - niezgodność danych rachunku nadawcy i nazwy dłużnika,
  • 05 - przekroczenie limitu kwoty płatności.

   

    Pełna lista kodów odpowiedzi obowiazująca od dnia 24 października 2012 r.: 
  01    płatnik nie udzielił bankowi płatnika zgody na realizację poleceń zapłaty w ciężar jego rachunku,
  02  środki na rachunku płatnika są niewystarczające na pokrycie pełnej kwoty   otrzymanego polecenia zapłaty,
  03  rachunek płatnika został zamknięty,
  09  płatnik cofnął wcześniej udzieloną zgodę,
  10  płatnik złożył dyspozycję odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty,
  99  płatnik złożył dyspozycję zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty, może oznaczać także techniczne odwolanie mylnie zrealizowanych transakcji.

 

  


 

Wszystkie informacje można pobrac w postaci pliku PDF.

                                   Formularz aktywacji 

Sprawdź swój BONUS
Oferty wybranych partnerów:
 • Jeśli zdecydujesz się na Polecenie Zapłaty, Twoje składki będą niższe o 3 zł, dzięki czemu będziesz oszczędzać pieniądze każdego miesiąca. więcej›

 • Klienci korzystający z usług stacjonarnych Orange (dawniej Telekomunikacji Polskiej), za aktywację Polecenia Zapłaty i korzystanie z tej formy opłacania rachunków przez 3 miesiące otrzymają 300 punktów w Programie PAYBACK oraz 50 punktów co miesiąc za dalsze korzystanie z tej formy płatności. Klienci korzystający z usług mobilnych Orange (dawniej PTK Centertel), za aktywację Polecenia Zapłaty i korzystanie z tej formy opłacania rachunków przez 3 miesiące otrzymają 300 punktów w Programie PAYBACK. więcej›

 • W specjalnej ofercie sieci T-Mobile, za opłacanie faktur za usługi T-Mobile otrzymasz: 6 promocyjnych pakietów minut. W każdym pakiecie jest 30 promocyjnych minut wymienialnych na 120 SMS. więcej›

4Life DirectAmnesty InternationalAvivaBerendsen Citi HandlowyCyfrowy PolsatDeutsche BankDialogGreenpeaceINGInPost FinanseITI NeovisionKrajowa Izba RozliczeniowamBankNetiaOrangePlusRWESferiaSOS Wioski DziecieceT-MobileUPCVisirunWWF