Zmiany w Poleceniu Zapłaty - co powinien wiedziec Klient (czyli Ty).


 Zniesienie rejestracji zgody w Twoim banku.


Zmianą obowiązującą od 1.06.2019 jest uproszczenieprocesu aktywacji polecenia zapłaty. Przed tym terminem aktywacja trwała kilka do kilkunastu dni i często nie dochodziła do skutku z uwagi na błędny wzór podpisu złożonego na zgodzie a porównywanego z tym złożonym w Twoim banku. Zmiana zakłada, iż zgodę udzielasz tylko Odbiorcy / Wierzycielowi (któryz opcjonalnie mogą weryfikowac dane w niej zawarte w Twoim banku) jednak weryfikacja ma charakter opcjonalny i nie jest wymagana do rozpoczęci obciążania Twojego rachunku.

Zgodę udzielasz tylko ODbiorcy / WIerzycielowi. Na podstawie otrzymanej zgody Odbiorca / Wierzyciel uzyskuje prawo do obciążania Twojego rachunku. Na zgodzie udzielanej Odbiorcy / Wierzycielowi musisz podać następujące informacje:

  • numer rachunku płatnika.

Numer rachunku z którego mają być pobierane środki. Osoba udzielająca zgody musi posiadać prawo do dysponowania wskazanym rachunkiem, Co potwierdza swoim podpisem.

  •  unikatowy identyfikator odbiorcy

Numer jest nadrukowany w górnym prawym rogu zgody. Numer podawany jest przez odbiorcę. Jest to jego numer NIP lub dedykowany identyfikator nadawany podmiotom nieposiadającym NIP. Słuzy on do identyfikacji firmy w Państwa banku. Zwyczajowo jest on nadrukowany na zgodę przez Odbiorcę.

  •  numer IDP.

Indywidualny numer nadawany przez odbiorcę danemu płatnikowi. Z reguły jest to numer umowy lub numer Klienta. Na zgodzie wpisuje go firma. Służy on identyfikacji konkretnej zgody na rachunku. Wpisze go za Państwa Odbiorca.

  •  Podpis / autoryzacja.

Państwa podpis, powinien być on zgodny ze wzorem jaki przekazaliśmy w swoim banku. 


 Obciążenia, których się nie oczekiwałaś / oczekiwałeś.

Uproszczenie procesu aktywacji ma na celu przyspieszenie i ułatwienie korzystania z wygodnej formy opłacania rachunków jaką jest Polecenie Zapłaty. Uproszczenie tego procesu wiąże się ze wzrostem wagi kontroli transakcji na rachunku bankowym. Kontrola operacji na rachunku jest niezmiernie istotna, w przypadku gdy Twój rachunek został obciążony w drodze polecenia zapłaty przez Wierzyciela co do którego nie przypominasz sobie abyś udzielała / udzielał zgody, jestś dobrze chroniony. Twoje śordki podlegają natychmiastowemu, bezwarunkowemu zwrotowi. Wystarczy przed upływem 56 dni od obciążenia rachunku skontaktować się ze swoim bankiem i przekazać dyspozycję odwołania zrealizowanego Polecenia zapłaty. Środki pobrane z TWojego rachunku najdalej następnego dnia powinny znależć się na Twoim rachunku. Proponujemy również w kolejnym kroku kontakt z wierzycielem, który pobrał te środki z Twojego konta. Wyjaśnienei sytuacji apobiegnie kolejnym próbom obciążenia Twojego rachunku ze strony tego wierzyciela.

                                

4Life DirectAmnesty InternationalAvivaBerendsen Citi HandlowyCyfrowy PolsatDeutsche BankDialogGreenpeaceINGInPost FinanseITI NeovisionKrajowa Izba RozliczeniowamBankNetiaOrangePlusRWESferiaSOS Wioski DziecieceT-MobileUPCVisirunWWF