Zmiany w Poleceniu Zapłaty - co powinien wiedziec Klient (czyli Ty).


 Zmiana nazewnictwa stron transakcji polecenia zapłaty

Z uwagi na wymóg unifikacji nazewnictwa Klient korzystający z polecenia zapłaty nazywany dotychczas dłużnikiem, otrzymuje nazwę płatnik. Firma dostarczająca usługi, za które pobiera opłaty poprzez polecenie zapłaty otrzymała nazwę odbiorcy.

Zmiany te są podyktowane potrzebą dostosowania nazewnictwa stosowanego w odniesieniu do polecenia zapłaty do zapisów Ustawy o Usługach Płatniczych, która stanowi podstawowy akt prawny regulujący usługi rozliczeniowe.

Zmiana ma charakter formalny, prawa i obowiązki stron nie ulegają zmianie. Także zgody dotychczas udzielone zachowują ważność.


Zniesienie ograniczeń kwotach transakcji.

Zniesiono ograniczenia kwotowe pojedynczej transakcji polecenia zapłaty. Dotychczas polecenie zapłaty wobec osoby prywatnej mogło mieć maksymalną kwotę odpowiadająca równowartości 1.000 EUR. Polecenie zapłaty stosowane wobec firmy miało ograniczenie do równowartości 50.000 EUR. Po nowelizacji zasad ograniczenia kwotowe zarówno w odniesieniu do osób prywatnych jak i firm zostaja zniesione.

Zmiana ta nie wpływa na bezpieczeństwo płatników, gdyż zachowują oni prawo bezwarunkowego zwrotu transakcji, której kwota maksymalnie następnego dnia będzie zwrócona na rachunek.

Zmiany terminów odwołania polecenia zapłaty:

 W połączeniu z likwidacją maksymalnych kwot polecenia zapłaty wydłużony został okres w którym płatnik może otrzymać zwrot polecenia zapłaty. Płatnik będący osobą fizyczną ma prawo do bezwarunkowego zwrotu srodków pobranych w drodze polecenia zapłaty w ciągu 56 dni kalendarzowych od daty pobrania środków (dotychczas było to 30 dni).

Okres w relacji do firm nie zmienił się i nadal wynosi 5 dni roboczych.

 Doprecyzowanie elementów, które podlegają sprawdzeniu podczas aktywowania polecenia zapłaty.

Częstym problemem pojawiającym się w procesie weryfikacji udzielonej przez konsumenta zgody były niezgodności w danych adresowych umieszczanych na zgodzie. Dane podawane przez konsumentów były inne niż przekazane bankom przy otwieraniu rachunków (lub później aktualizowane). Niezgodności te są przyczyną częstych odmów rejestracji zgód. Dlatego wprowadzono jasne zasady co do zakresu weryfikacji elementów zgody na stosowanie polecenia zapłaty. Banki płatników (dłużników) poddają weryfikacji tylko następujące elementy zgody:

  • numer rachunku płatnika.

Numer rachunku muszą Państwo podać na zgodzie. Zgoda będzie przesłana do banku prowadzącego ten rachunek i tam będą zweryfikowane Państwa dane.

  •  unikatowy identyfikator odbiorcy

Numer jest nadrukowany w górnym prawym rogu zgody. Numer podawany jest przez odbiorcę. Jest to jego numer NIP lub dedykowany identyfikator nadawany podmiotom nieposiadającym NIP. Słuzy on do identyfikacji firmy w Państwa banku.

  •  numer IDP.

Indywidualny numer nadawany przez odbiorcę danemu płatnikowi. Z reguły jest to numer umowy lub numer Klienta. Na zgodzie wpisuje go firma. Służy on identyfikacji konkretnej zgody na rachunku.

  •  Podpis / autoryzacja.

Państwa podpis, powinien być on zgodny ze wzorem jaki przekazaliśmy w swoim banku. Przy jego pomocy bank ustala czy właściciel rachunku wyraził zgodę na polecenie zapłaty. W przypadku rozwiązań elektronicznych identyfikacja oparta jest na informacji elektronicznej jednoznacznie identyfikującej nadawcę.

 Wprowadzenie możliwości odwołania przyszłego polecenia zapłaty

 Podążając za zmianami wprowadzonymi Ustawą o usługach płatniczych, do polecenia zapłaty wprowadzono nową możliwość blokowania obciążania rachunków w drodze polecenia zapłaty. Opcja ta umożliwia platnikom zgłoszenie do swojego banku czasowego „zablokowania” rachunku przed obciążeniami w drodze polecenia zapłaty. Po zlożeniu takiego zlecenia zlecenia spelniające kryteria określone przy zgloszeniu do banku będą odrzucone. Odbiorca (firma z która mamy umowę) otrzyma informację, że nasza faktura nie została opłacona w drodze polecenia zapłaty gdyż założyliśmy na konto blokadę.Umożliwia się płatnikom zgłaszanie do swoich banków dyspozycji odmowy realizacji. Płatnik będzie miał tym samym możliwość „czasowo zawiesić” zgodę na obciążanie swojego rachunku bez wycofywania udzielonej zgody.


Wszystkie informacje można pobrac w postaci pliku PDF.

                                Formularz aktywacji

Sprawdź swój BONUS
Oferty wybranych partnerów:
  • Jeśli zdecydujesz się na Polecenie Zapłaty, Twoje składki będą niższe o 3 zł, dzięki czemu będziesz oszczędzać pieniądze każdego miesiąca. więcej›

  • Klienci korzystający z usług stacjonarnych Orange (dawniej Telekomunikacji Polskiej), za aktywację Polecenia Zapłaty i korzystanie z tej formy opłacania rachunków przez 3 miesiące otrzymają 300 punktów w Programie PAYBACK oraz 50 punktów co miesiąc za dalsze korzystanie z tej formy płatności. Klienci korzystający z usług mobilnych Orange (dawniej PTK Centertel), za aktywację Polecenia Zapłaty i korzystanie z tej formy opłacania rachunków przez 3 miesiące otrzymają 300 punktów w Programie PAYBACK. więcej›

  • W specjalnej ofercie sieci T-Mobile, za opłacanie faktur za usługi T-Mobile otrzymasz: 6 promocyjnych pakietów minut. W każdym pakiecie jest 30 promocyjnych minut wymienialnych na 120 SMS. więcej›

4Life DirectAmnesty InternationalAvivaBerendsen Citi HandlowyCyfrowy PolsatDeutsche BankDialogGreenpeaceINGInPost FinanseITI NeovisionKrajowa Izba RozliczeniowamBankNetiaOrangePlusRWESferiaSOS Wioski DziecieceT-MobileUPCVisirunWWF