Najczęściej zadawane pytania

Kto to jest odbiorca?

Odbiorca to wystawca rachunku/faktury np. operator telekomunikacyjny, operator telewizji kablowej, dostawca energii elektrycznej lub innych usług (dawniej wierzyciel)

Kto to jest płatnik?

Płatnik to osoba, której wierzyciel wystawia rachunek/fakturę za świadczone usługi (dawniej dłużnik)

Czy Polecenie Zapłaty to ta sama usługa co Direct Debit?

Tak, Polecenie Zapłaty to polski odpowiednik usługi działającej w europejskich systemach rozliczeń pod nazwą Direct Debit. Obu nazw można więc używać zamiennie.

Jakie są różnice pomiędzy Poleceniem Zapłaty, a zleceniem stałym?

Polecenie Zapłaty jest transakcją inicjowaną przez odbiorcę, a zlecenie stałe to w istocie przelew wykonywany przez bank. Przy korzystaniu ze zlecenia stałego istnieje ryzyko opóźnienia wykonania przelewu. Natomiast po uruchomieniu Polecenia Zapłaty, to odbiorca realizuje transakcję w dniu płatności i on pilnuje terminu.

W przypadku wykonywania zlecenia stałego, istnieje dodatkowo ryzyko popełnienia błędu podczas ręcznego wprowadzania danych dotyczących płatności. Polecenie Zapłaty pozwala wyeliminować ten problem, gdyż transakcja przesyłana jest elektronicznie.

Czy Polecenie Zapłaty może być zrealizowane częściowo, gdy np. nie ma wystarczającej ilości środków na rachunku?

Nie ma takiej możliwości, gdyż Polecenie Zapłaty jest przesyłane w formie elektronicznej. Bank nie może dokonać zmiany danych zawartych w transakcji. Oznacza to, iż transakcja jest realizowana w całości albo w ogóle.

Czy każdy bank akceptuje Polecenie Zapłaty?

Z Polecenia Zapłaty można korzystać jedynie w sytuacji, gdy rachunki odbiorcy i płatnika prowadzone są przez banki, które przystąpiły do Porozumienia Międzybankowego, dotyczącego Polecenia Zapłaty. Wszystkie największe banki detaliczne, oraz niektóre Banki Spółdzielcze (około 3100 oddziałów wszystkich banków w Polsce) przystąpiły do Porozumienia. Lista banków obsługującyhc polecenie zapłaty znajduje się TUTAJ

Czy bank może odmówić przyjęcia zgody do obciążania rachunku w drodze Polecenia Zapłaty?

Każdy bank, który zadeklarował swoje uczestnictwo w tej formie rozliczeń, ma obowiązek zaakceptować podpisaną przez swojego klienta zgodę na obciążanie rachunku. W celu ułatwienia aktywowania Polecenia Zapłaty odbiorca zobowiązuje się do dostarczenia podpisanego formularza zgody do banku płatnika. Bank płatnika zweryfikuje numer rachunku (czy istnieje i czy nalezy do osoby, która podpisała zgodę). Po pozytywnej weryfikacji usługa zostanie aktywowana o czym bank poinformuje odbiorcę (wystawce faktury).

Czy mogę odwołać zgodę do obciążania rachunku w drodze Polecenia Zapłaty? Jeśli jest to możliwe, to w jaki sposób?

W każdej chwili można zrezygnować z regulowania płatności w drodze Polecenia Zapłaty. Wymagane jest jedynie złożenie odwołania udzielonej zgody (pisemnie w oddziale, telefonicznie lub poprzez bankowość internetową) w swoim banku.

Czy w przypadku wątpliwości związanych z kwotą obciążenia w formie Polecenia Zapłaty mogę taką płatność odwołać do czasu wyjaśnienia sprawy?

Tak, płatność do której są wątpliwości można odwołać. Pieniądze najpóźniej następnego dnia roboczego zostaną zwrócone na konto płatnika.

W jakim czasie mogę odwołać płatność dokonaną w formie Polecenia Zapłaty?

 Zgodnie z przepisami Ustawy o prawie bankowym odwołanie może nastąpić w terminie: 8 tygodni od dnia obciążenia rachunku w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej i 5 dni roboczych w przypadku pozostałych osób.

Skąd będę wiedział, czy rachunek został zapłacony w drodze Polecenia Zapłaty?

Dane dotyczące operacji Polecenia Zapłaty, podobnie jak i innych transakcji, które miały miejsce na rachunku, bank ma obowiązek umieścić na dostarczanym wyciągu bankowym.

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy u mojego dostawcy usługi  można aktywować Polecenie Zapłaty?

W celu sprawdzenia, czy wierzyciel oferuje swoim klientom Polecenie Zapłaty, proszę odwiedzić jego stronę www. Można też skontaktować się z jego Biurem Obsługi Klienta.

Ile kosztuje Polecenie Zapłaty?

Porozumienie Międzybankowe zaleca, aby banki stosowały preferencyjne stawki za realizację płatności w drodze Polecenia Zapłaty. W związku z tym, niektóre banki nie pobierają opłaty za realizację tego typu transakcji lub opłaty te są niższe niż w przypadku innych form płatności. O szczegóły należy zapytać w swoim banku. Orientacyjne zestawienie kosztów znajdziesz TUTAJ

Czy to prawda, że Polecenie Zapłaty jest formą rozliczeń, z której mogą korzystać tylko podmioty gospodarcze?

Nie. Polecenie Zapłaty jest formą rozliczeń, z której mogą korzystać zarówno podmioty gospodarcze, jak i osoby fizyczne. Podmioty gospodarcze moga występowac jako odbiorcy polecenia zapłaty (czyli strona inicjująca pobranie zapłaty). Jako płatnik polecenia zapłaty moga występowac osoby fizyczne jak i firmy.

Ile wynosi maksymalna kwota pojedynczego Polecenia Zapłaty dla dłużnika, który jest osobą fizyczną, a ile dla dłużnika, który jest firmą?

Maksymalna kwota pojedynczego Polecenia Zapłaty nie podlega ograniczeniu. 

Korzystam z Polecenia Zapłaty lecz mimo to naliczono mi odsetki za nieterminową płatność, dlaczego?

Takie sytuacje moga byc wynikiem kilku sytuacji. Może się zdarzyć, że nie mozna było pobrac polecenia zapłaty z Twojego rachunku, gdyz na dany dzien nie było na nim wystarczajacych środków. Odbiorca wówczas po kilku dniach spróbowal ponownie i udało mu się pobrac środki wynikające z wystawionej faktury. Jednak środki te wpłynęły po terminie - stąd odsetki.

Może sie także zdarzyć, iz z Twojej strony wszystko było dopilnowane - środki na dzień płatności dostępne. Lecz w wyniku opóźnienia po stronie odbiorcy lub jego banku doszło do opóźnienia w pobrani zapłaty. W takim przypadku masz podstawe do reklamacji u swojego dostawcy usług. W przypadku gdy na Twoim rachunku na dzien zapłaty były wystarczające środki - nie ma podstaw do naliczenia jakichkolwiek odsetek za nieterminowe wpłaty. 

4Life DirectAmnesty InternationalAvivaBerendsen Citi HandlowyCyfrowy PolsatDeutsche BankDialogGreenpeaceINGInPost FinanseITI NeovisionKrajowa Izba RozliczeniowamBankNetiaOrangePlusRWESferiaSOS Wioski DziecieceT-MobileUPCVisirunWWF