Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Krajowa Izba Rozliczeniowa jest kluczową firmą obslługującą infrastrukturą polskiego sektora bankowego. Odpowiada za bezpieczny i prawidłowy przebieg rozliczeń pomiędzy bankami oraz za niezawodną wymianę informacji w tym obszarze.


Za pośrednictwem prowadzonych przez KIR systemów rozliczeniowych Elixir, Express Elixir i Euro Elixir, obsługujących standardowe i natychmiastowe przelewy międzybankowe w złotych oraz krajowe i transgraniczne przelewy w euro, przetwarzanych jest ponad 1,6 mld transakcji rocznie. System Elixir jest uznawany przez Narodowy Bank Polski za system płatności systemowo ważny (Systemically Important Payment System, SIPS), co potwierdza jego znaczenie dla funkcjonowania polskiej bankowości i sprawnego obiegu informacji płatniczych. Jako SWIFT Service Bureau, zapewniamy także dostęp do globalnej sieci SWIFTNet.
Najnowszym produktem wdrażanym przez KIR jest lokalny system rozliczeń płatnoœci kartowych do obsługi transakcji kartowych w punktach usługowo-handlowych, bankomatach oraz innych urządzeniach zlokalizowanych na terenie kraju, przy użyciu kart płatniczych wydanych przez banki prowadzące działalność w Polsce.

W ofercie KIR znajdują się także rozwiązania mające na celu wspieranie rozwoju rynku płatności bezgotówkowych w Polsce – m.in. podpis elektroniczny Szafir, system do realizacji bezpośrednich i gwarantowanych płatności internetowych Paybynet oraz Invoobill – usługa typu EBPP (elektroniczna prezentacja i płatność rachunków), działająca w oparciu o kanały bankowoœci elektronicznej.
Wykorzystując unikalne w skali polskiego rynku kompetencje i doświadczenie, konsekwentnie budujemy standardy rozliczeniowe.

Więcej informacji: www.kir.pl

 

Sprawdź swój BONUS
Oferty wybranych partnerów:
    4Life DirectAmnesty InternationalAvivaBerendsen Citi HandlowyCyfrowy PolsatDeutsche BankDialogGreenpeaceINGInPost FinanseITI NeovisionKrajowa Izba RozliczeniowamBankNetiaOrangePlusRWESferiaSOS Wioski DziecieceT-MobileUPCVisirunWWF