Unikalny identyfikator odbiorcy

Podobnie jak w przypadku krajowego polecenia zapłaty, każdy odbiorca chcący uzyskać zgodę płatnika musi poprawnie się na niej zidentyfikować. Istotnym elementem identyfikującym odbiorcę, poza nazwą i adresem jest unikalny numer identyfikacyjny. W przypadku polskich poleceń zapłaty rolę tę pełni numer NIP (lub dla podmiotów nieposiadających NIP, nadawany przez Krajową Izbę Rozliczeniową numer NIW). Dla polecenia zapłaty SEPA wymagane jest utworzenie numeru identyfikującego odbiorcę w obrębie wszystkich krajów UE. W tym celu zdecydowano na utworzenie wspólnego standardu bazującego na numerach tworzonych lub nadawanych lokalnie w oparciu o istniejące, lokalne identyfikatory. Oficjalny dokument opisujący identyfikatory stosowane w poszczególnych państwach jest umieszczony TUTAJ (oficjalna strona European Payment Council).

W przypadku podmiotów (odbiorców) zarejestrowanych w Polsce unikalny identyfikator jest nadawany za pośrednictwem banków przez Krajową Izbę rozliczeniową. Do jego wygenerowania wymagana jest znajomość numeru NIP lub NIW właściwego dla danego odbiorcy. Bank prowadzący rachunki Odbiorcy powinien udzielić pomocy w uzyskaniu identyfikatora.

Poniżej formularz umożliwiający sprawdzenie poprawności posiadanego identyfikatora. W przypadku pytań prosimy o kontakt. Formularz kontaktu dostępny jest TUTAJ


Wprowadź identyfikator odbiorcy: 

W przypadku pytań możesz też skontaktować sie z nami przy pomocy tego formularza
4Life DirectAllianzAmnesty InternationalBerendsen Cyfrowy PolsatDeutsche BankGreenpeaceITI NeovisionKrajowa Izba RozliczeniowamBankOrangePlusSOS Wioski DziecieceT-MobileUPCVisirunWWF